Financiële Verantwoording

 

Inkomsten

De financiële middelen van Stichting Thania Lawrence zijn volledig afkomstig van donaties. Wij ontvangen bijdragen van particulieren, bedrijven en andere organisaties die onze missie ondersteunen. Elke donatie, groot of klein, helpt ons om voedsel-, kleding-, verjaardags-, en kerstpakketten te versturen en om diverse andere vormen van ondersteuning te bieden.

 

Uitgaven

Omdat alle bestuursleden, de ambassadeur en de vrijwilligers onbezoldigd werken, kunnen wij de ontvangen donaties bijna volledig besteden aan onze hulpverleningsactiviteiten. Onze uitgaven bestaan voornamelijk uit:

  • Aankoop van goederen: Voedsel, kleding, en materialen voor de pakketten.

  • Transportkosten: Kosten voor het verzenden en bezorgen van de pakketten.

  • Organisatie van evenementen en uitjes: Kosten voor het organiseren van onbezorgde momenten voor de doelgroep.

 

Transparantie

Wij hechten veel waarde aan transparantie en verantwoording. Jaarlijks publiceren wij een financieel jaarverslag waarin wij een overzicht geven van de ontvangen donaties en de besteding daarvan. Dit verslag is beschikbaar voor alle donateurs en belangstellenden en wordt gepubliceerd op onze website.

 

Conclusie

Stichting Thania Lawrence zorgt ervoor dat elke euro van de donaties doelgericht wordt ingezet om mensen in nood te helpen. Door onze efficiënte en vrijwillige organisatie kunnen wij maximaal effect bereiken met de ontvangen steun. Wij blijven ons inzetten voor volledige transparantie en verantwoording, zodat donateurs erop kunnen vertrouwen dat hun bijdragen goed worden besteed.