Beloningsbeleid 

Stichting Thania Lawrence zet zich in voor mensen die een lichtpuntje verdienen en werkt volledig op basis van vrijwillige inzet. Om transparantie en integriteit te waarborgen, hebben wij een beloningsbeleid opgesteld dat voldoet aan de geldende wet- en regelgeving.

 

Bestuurders

De stichting wordt geleid door een bestuur dat bestaat uit drie bestuursleden. Deze bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Dit betekent dat zij hun taken volledig onbezoldigd uitvoeren, zonder enige vorm van financiële compensatie of vergoeding.

Ambassadeur

De ambassadeur van Stichting Thania Lawrence vervult zijn of haar rol eveneens op vrijwillige basis. Er wordt geen salaris of vergoeding toegekend voor de inspanningen en inzet als ambassadeur.

Vrijwilligers

Vrijwilligers zijn een onmisbaar onderdeel van onze organisatie. Ook zij ontvangen geen financiële beloning of vergoeding voor hun werkzaamheden. Eventuele onkosten die door vrijwilligers worden gemaakt in het kader van hun activiteiten voor de stichting worden niet vergoed.

 

Conclusie

Stichting Thania Lawrence streeft naar volledige transparantie en inzet vanuit het hart. Alle betrokkenen, van bestuursleden tot vrijwilligers, werken onbezoldigd om onze missie te verwezenlijken. Dit garandeert dat alle ontvangen donaties direct ten goede komen aan de hulpbehoevenden waarvoor de stichting zich inzet.